Näin vältät pahimmat virheet työnhaussa

Yleisin virhe työnhaussa on lähettää yhtä bulkkikirjettä jokaiseen firmaan. Älä tee tätä – ikinä. Se pilaa mahdollisuutesi päästä haastatteluun jo ennen kuin olet lähettänyt kirjelmän. Jokainen hakemus tulee räätälöidä haettavan tehtävän mukaan. Tämä ei tarkoita, että pitää valehdella ja keksiä ominaisuuksia, joita sulla ei ole. Otetaan esimerkki:

Yritys X hakee myynnin moniottelijaa, jolta toivotaan hyviä ihmissuhdetaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja halua kehittyä alansa huipuksi.

Rekrytoijat eivät halua kuulla ominaisuuksistasi, jotka eivät ole olennaisia haettavan tehtävän kannalta. Jos olet hyvä matematiikassa tai urheilussa, jätä se kertomatta. Sen sijaan kerro konkreettisin esimerkein ihmissuhdetaidoistasi ja myynnillisestä osaamisestasi -> miten olet kyseiset taidot oppinut, miten ne ovat tulleet esille menneisyydessä tai, jos ne ovat auttaneet viemään sinua elämässäsi eteenpäin, kerro myös siitä. Jos sinulla on näyttöä menestyksekkäästä myyntityöstä, kerro se. Itsensä kehuminen on vierasta suomalaisessa kulttuurissa, mutta työhakemuksissa se on enemmän kuin sallittua. KEHU ITSEÄSI. Hyvän maun rajoissa.

Kerro samaisella kaavalla kyvystäsi työskennellä itsenäisesti ja motivaatiostasi kehittyä tulevassa työssäsi. Konkreettisin esimerkein.

Työhakemuksessa tulee perinteisesti olla kolme erillistä osaa:

1.
Kuka olet ja miksi haet juuri tämän yrityksen palvelukseen. (Älä kerro koko elämäntarinaasi, vaan lyhyesti kuka olet ja mitä olet viime aikoina puuhastellut.) Omaperäinen ja asiallinen aloitus on plussaa.

2.
Substanssiosaaminen. Tämän tulee olla pisin osuus hakemustasi. Älä pelkästään toista ja listaa sitä, mitä olet ansioluettelossa jo kertonut, sillä rekrytoija osaa kyllä lukea sen sieltä. Sen sijaan keskity kertomaan, miten ansioluettelossa mainittu kokemus palvelee nyt käsillä olevassa tehtävässä -> kerro, miten sinun osaamisesi auttaisi kyseistä yritystä menestymään -> opittu osaaminen, aikaisempi työkokemus tai muu kokemus esim. kerhotoiminnasta -> konkreettisin esimerkein.

3.
Viimeisessä kappaleessa ota katsaus tulevaisuutesi työuralla ja kerro, missä haluat kehittyä alan ammattilaisena. Voit myös kertoa, millaisia odotuksia sinulla on työnantajaa ja työpaikkaasi kohtaan, jotta rekrytoija osaa arvioida, onko heillä tarjottavaa juuri sinulle. Työnhaku ei ole ainoastaan yksipuolista itsensä tyrkyttämistä, vaan parhaimmillaan dialogia kahden alan ammattilaisen kesken, jossa arvioidaan sopivuutta puolin ja toisin.

Työhakemuksessa pitäisi riittää, että erottuu omalla työkokemuksella ja kertyneellä osaamisella, eikä näin ollen tarvitse mennä persoona edellä. Luonnollisesti tämä kuitenkin riippuu omasta uran vaiheesta. Mikäli kokemusta ei ole vielä päässyt kertymään, on toki täysin luonnollista kertoa myös omasta luonteesta ja sen sopivuudesta haettavaan tehtävään sekä työyhteisöön.

Mikäli kokemusta ei sen kummemmin ole karttunut, voisit tässä tapauksessa mennä persoona edellä viimeisessä kappaleessa esimerkiksi näin: Oma-aloitteisuus on ollut pääluonteenpiirteeni jo elämäni alkuvuosina. Esimerkkinä kerrottakoon, että olen onnistunut ajamaan omin avuin autoa kahdesti, ennen neljän vuoden ikää. (Kyllä, se on mahdollista, voitte kysyä vaikka mun vanhemmilta.) Ja jatkaa tästä muihin luonteenpiirteisiin, jotka toimivat eduksesi työtehtävässä ja tuovat esiin sopivuutesi yrityksen kulttuuriin.

Pidä hakemus lyhyenä, maksimissaan sivun mittainen ja lähetä se aina PDF-muotoisena. Kirjoita myös huoliteltua sekä hyvää suomen kieltä, sillä kirjoitusvirheet ja räikeät kielioppivirheet viestivät välinpitämättömyydestä ja huolimattomuudesta. Tutustu yritykseen ja sen toimintaan jo ennen hakemuksen kirjoittamista, jotta pystyt räätälöimään hakemuksesi tarkemmin. Yritykset kertovat sivuillaan usein siitä, millaiset tavoitteet ja kulttuuri heillä on, ja voit vastata suoraan näihin teemoihin hakemuksessasi. Keskity siihen, miten sinä voit auttaa yritystä, äläkä siihen mitä yritys voi tarjota sinulle.

Share